Șipci de gard me­ta­li­ce

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Gru­pul Wet­ter­best, pro­du­că­tor de sis­te­me pen­tru aco­pe­ri­şuri, își com­ple­te­a­ză por­to­fo­li­ul cu o no­uă ca­te­go­rie de pro­du­se, adia­cen­te seg­men­tu­lui de ți­glă me­ta­li­că – șip­ci­le de gard me­ta­li­ce. Aces­tea pot fi re­a­li­za­te pe ba­ză de co­man­dă, nu ne­ce­si­tă men­te­na­nță, iar mon­ta­jul poa­te fi exe­cu­tat în re­gie pro­prie. Sunt dis­po­ni­bi­le în toa­te cu­lo­ri­le din pa­le­ta­rul Wet­ter­best. www.wet­ter­best.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.