Sfa­turi uti­le

Casa si Gradina - - BINE PRIMIȚI -

Ale­ge o cu­loa­re do­mi­nan­tă ca­re să se re­gă­se­as­că pe o su­pra­față mai ma­re, apoi adau­gă accente com­ple­men­ta­re.

Cu­rățe­nia es­te im­por­tan­tă: ca să-ți fie mai ușor, nu-ți încăr­ca lo­cu­i­nța cu obiecte inu­ti­le și de­co­rați­uni ne­fo­lo­si­toa­re.

Es­te ese­nțial să in­ves­tești într-o sal­tea de ca­li­ta­te, ca­re îți va asi­gu­ra un somn li­niștit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.