Sfa­turi uti­le

Casa si Gradina - - BINE PRIMIȚI -

Ca­li­ta­tea es­te ese­nția­lă, opte­a­ză pen­tru pro­du­se pre­mi­um, mai ales în pri­vi­nța fi­ni­sa­je­lor.

Răși­na epo­xi­di­că al­bă es­te re­zis­ten­tă și se cu­răță ușor, te asi­gu­ră ar­hi­te­cții.

Da­că vrei un pe­re­te co­lo­rat în open spa­ce-ul tău cu bucătărie, se re­co­man­dă fo­lo­si­rea unei vop­se­le spe­cia­le pen­tru baie și bucătărie, ca­re re­zis­tă bi­ne la aburi și ume­ze­a­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.