În ori­ce mo­ment al zi­lei

Casa si Gradina - - ÎN TREND - PRODUCȚIE: Oa­na Mo­no­ran FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Teh­no­lo­gia poa­te sa­tis­fa­ce chiar şi ce­le mai pre­ten­ţi­oa­se pre­fe­rin­ţe în ma­te­rie de ca­fea. Aces­te es­pres­soa­re îţi per­mit să ob­ţii aca­să aro­ma şi con­sis­ten­ţa do­ri­te.

Espres­so, caf­fe cre­ma, ca­fea la fil­tru? Apa­ra­tul Tchi­bo Ca­fis­si­mo Mini îți pro­mi­te un gust de­să­vârșit, in­di­fe­rent de ale­ge­re. Dis­po­ni­bil în mai mul­te culori. 219 lei, www.altex.ro

De­sign in­spi­rat de pi­că­tu­ra de ca­fea și o bău­tu­ră pli­nă de aro­mă, doar in­tro­du­când o cap­su­lă în apa­ra­tul Krups Nes­ca­fe Dol­ce Gus­to Drop, 303 lei, www.altex.ro

Ca­fea la con­cen­trația do­ri­tă: es­pres­so­rul su­per-au­to­mat Phi­lips HD8652 pro­mi­te per­for­ma­nță și aro­mă ire­zis­ti­bi­lă în fi­e­ca­re ceașcă, 1 231 lei, www.altex.ro

Descoperă aro­ma ca­fe­lei bi­ne pre­pa­ra­te cu es­pres­so­rul ma­nual cu cap­su­le Krups Nes­ca­fe Dol­ce Gus­to Oblo, 219 lei, www.flan­co.ro

Tas­si­mo Joy es­te un pro­dus Bos­ch ca­re încor­po­re­a­ză ce­le mai noi fun­cții, in­clu­siv teh­no­lo­gia pa­ten­ta­tă Intel­li­brew, 549 lei, www.emag.ro

Spu­mă de lap­te ire­zis­ti­bi­lă și sa­voa­re in­ten­să cu no­ul es­pres­sor OneTo­u­ch for Two de la Mi­e­le, 4 270 lei, www.mi­e­le.ro

Tem­pe­ra­tu­ră ide­a­lă de pre­pa­ra­re a ca­fe­lei cu es­pres­so­rul Bos­ch Ve­roAro­ma, 3 239 lei, www.emag.ro

Do­uă cești de espres­so si­mul­tan, cu apa­ra­tul ma­nual pe ba­ză de abur DeLon­ghi EC5, 249 lei, www.emag.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.