Mo­bi­li­er pentru gră­di­nă și te­ra­să

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

O no­uă co­le­cție de mo­bi­li­er pentru gră­di­nă și te­ra­să, ca­re in­clu­de pi­e­se mo­der­ne cu de­sign nor­dic, a fost lan­sa­tă de JYSK Ro­mânia. Ga­ma de mo­bi­li­er de gră­di­nă es­te re­a­li­za­tă din ma­te­ria­le re­zis­ten­te la umi­di­ta­te (me­tal, pe­tan, lemn ma­siv sau lemn ar­ti­fi­cial) și es­te împă­rți­tă în pa­tru ca­te­go­rii te­ma­ti­ce: Dark De­co, Cul­tu­ral Roots, Urban Jun­gle, Indus­trial Nor­th. jysk.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.