DE EFECT ÎN GRĂ­DI­NĂ

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Ușor de asam­blat și de efect în ori­ce gră­di­nă, coșul pentru foc Cast Ro­und de la bran­dul Esschert De­sign adu­ce un pic de lu­mi­nă în se­ri­le în ca­re pe­tre­ce­rea ți­ne până târziu. În ur­ma fo­lo­si­rii, va că­pă­ta o pa­ti­nă spe­ci­fi­că, dar ca­re nu îi va afec­ta fun­cți­o­na­li­ta tea. Di­men­si­uni: înă­lți­me 26 cm/ dia­me­tru 77,5 cm. Greu­ta­te: 33 kg. Ma­te­rial: fon­tă. Ne­ce­si­tă asam­bla­re, iar da­că nu îți pla­ce, îl poți re­tur­na în 30 de zi­le. Preț: 517 lei. www.vi­vre.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.