Lem­nul bi­ne întreți­nut

Casa si Gradina - - PLANTE DRAGI -

Pro­te­je­a­ză lem­nul împo­tri­va ume­ze­lii, ra­ze­lor UV, in­sec­te­lor, ci­u­per­ci­lor și mu­ce­gai­u­lui: lus­tru­i­ește bi­ne su­pra­fața de lu­cru cu hârtie abra­zi­vă, înlă­tu­ră pra­ful, apoi cu­răță bi­ne im­pu­ri­tăți­le cu o so­luție di­lua­tă de de­ter­gent. După ce s-a us­cat su­pra­fața, apli­că grun­dul in­co­lor sau la­zu­ra în strat su­bți­re, di­ri­jând pen­su­la de-a lun­gul fi­brei de lemn. Apli­că al doi­lea strat de vop­sea doar după ce pri­mul s-a us­cat foar­te bi­ne, de re­gu­lă după 24-48 de ore. Gă­sești mai mul­te sfa­turi pentru întreți­ne­rea lem­nu­lui pe www.sa­do­lin.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.