INSPIRĂ-TE DIN AME­NA­JA­REA po­du­lui tran­sfor­mat

Casa si Gradina - - BINE PRIMIțI - PRODUCȚIE: Ele­na Mi­hă­es­cu

Prin­tr-o re­no­va­re co­rec­tă, ori­ce spa­ţiu se poa­te rein­ven­ta, iar acest pod, pe ca­re l-ai vă­zut pe când era doar un spa­ţiu întu­ne­cat şi ne­fo­lo­sit, es­te, poa­te, cel mai bun exem­plu ca­re ne sus­ţi­ne afir­ma­ţia.

FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Ca­na­pea Web­ster, ex­ten­si­bi­lă, cu trei lo­curi, din pi­e­le. Di­men­si­uni: L 214 x l 106 x H 97 cm. Preț: 5556 lei. www.mo­bex­pert.ro

Ho­tă in­cor­po­ra­bi­lă de­co­ra­ti­vă Hein­ner DCH-350RGBK. Pu­te­re ab­sor­bție 276,6 m3/h, 1 mo­tor, 60 cm, fil­tru me­ta­lic. Preț: 350,01 lei. www.emag.ro

Pal­mi­er Cy­cas Re­vo­lu­ta, plan­tă or­na­men­ta­lă cu trun­chi drept și frun­ze pre­cum niște pe­ne. Preț: de la 131,99 lei (în fun­cție de di­men­si­uni). la­mai­son­des­jar­dins.ro

Set de me­se San­dbjerg gri/ ne­gru. Ma­te­ria­le: MDF și me­tal. Di­men­si­uni: 38/35 x 38/35 x 41/38 cm. Preț: 125 lei. jysk.ro

Față de per­nă din iu­tă cu im­pri­meu re­ver­si­bil. Di­men­si­uni: 50 x 50 cm. Preț: 139 lei. www.za­ra­ho­me.com/ro

Bi­rou Cu­per­ti­no, cu fi­ni­saj de lac alb mat/fur­nir ste­jar. De­sig­ner: Arde. Preț: 6549 lei. www.bo­con­cept.com/ro-ro

Scaun Le­na, din rat­tan ne­gru. Pro­du­că­tor: Bloo­min­gvil­le. Preț: 1346 lei. nor­das­hop.com

Co­vor Ma­gic Oce­an Zu­i­ver. Di­men­si­uni: 160 x 230 cm. Preț: 1550 lei. www.the­ho­me.ro

Vei­o­ză Pin, din ci­ment și ala­mă. Pro­du­că­tor: Ho­u­se Doc­tor. Preț: 259 lei. de­sig­nan­daf­ter.ro

Po­liță pentru pe­re­te, din PAL. Di­men­si­uni: 69 x 17 x 50 cm. Preț: 59 lei. www.de­de­man.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.