Pof­tă de viață

Casa si Gradina - - REVISTELE VERII -

Lu­na iu­nie înse­am­nă va­ră, soa­re, co­pi­lă­rie, pof­tă de viață! Es­te exact ce răz­ba­te din fi­e­ca­re pa­gi­nă a nu­mă­ru­lui de iu­nie al re­vis­tei Fe­meia., fie că e vor­ba de in­ter­vi­uri cu per­soa­ne pu­bli­ce din Ro­mânia sau oa­meni obișnu­iți ca­re au de spus o poveste, de sfa­turi de fru­mu­sețe și de mo­dă, de rețe­te sau de că­lă­to­rii!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.