Aran­ja­men­te cu su­flet

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Da­că gă­sești cu greu o flo­ră­rie ca­re pu­ne ac­cent pe aran­ja­men­te­le per­so­na­li­za­te, atunci Flori Altfel es­te ce­ea ce cauți. De­sig­ne­rul flo­ral Lu­mi­nița La­che cre­e­a­ză bu­che­te pli­ne de po­e­zie și mi­xuri cro­ma­ti­ce fla­tan­te. Da­că vrei o ex­pe­ri­e­nță sen­zo­ria­lă ori­gi­na­lă vi­no pe Bu­le­var­dul Ale­xan­dru Ioan Cu­za Nr.49, Bu­cu­rești. www.flo­rial­tfel.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.