TEMPERATURA DO­RI­TĂ

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

No­ul apa­rat de aer con­diți­o­nat Rom­stal Ha­bi­tat poa­te fi con­tro­lat de la dis­ta­nță și es­te echi­pat cu un mo­tor cu teh­no­lo­gia DC Inver­ter și un agent fri­go­ri­fic de ge­ne­rație vi­i­toa­re (R32), asi­gu­rând o per­for­ma­nță sta­bi­lă, de cla­să A++ la ră­ci­re și A+ la încăl­zi­re. Uni­tăți­le cu teh­no­lo­gia DC Inver­ter au efi­ci­e­nță mă­ri­tă, du­ra­tă de viață ex­tin­să pentru com­po­nen­te, sunt mai si­le­nți­oa­se și fun­cți­o­nea­ză fă­ră pro­ble­me chiar și în con­diții me­te­o­ro­lo­gi­ce ex­tre­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.