Chi­riași noi

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

AFI Eu­ro­pe Ro­mânia a sem­nat do­uă con­trac­te de închi­ri­e­re pentru AFI Te­ch Park. RTC Prof­fi­ce Expe­ri­en­ce, li­de­rul pi­eței pe seg­men­tul de pa­pe­tă­rie și bi­ro­ti­că, ca­re a închi­riat 650 mp GLA în clă­di­rea AFI Te­ch Park 1 și Eco­vis Ro­mânia, com­pa­nie spe­cia­li­za­tă în ofe­ri­rea de ser­vi­cii fi­nan­ciar-con­ta­bi­le (cu aprox. 350 mp), au de­venit noii chi­riași ai cam­pu­su­lui de bu­si­ness.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.