Am gă­sit no­u­tăți

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCŢIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Se anun­ţă un se­zon de con­struc­ţii di­na­mic, cu mul­te no­u­tă­ţi în do­me­niu. Ca să îţi uşu­răm mun­ca, am se­lec­tat în acest nu­măr al re­vis­tei Ca­sa şi gră­di­na pro­du­se­le ca­re te vor aju­ta să ai ca­sa mult vi­sa­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.