Pe­reți gra­fici, spec­ta­cu­loși

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCŢIE: Mi­ha­e­la Ra­du

Ori­ce lo­cu­in­ţă ca­re se do­reş­te ener­gi­zan­tă are ne­voie de cu­loa­re, de­sign gra­fic di­na­mic şi de­ta­lii me­ni­te să bi­ne­dis­pu­nă. Mi­xa­rea aces­tor ele­men­te con­tu­re­a­ză un spa­ţiu unic, oglin­dă a uni­ver­su­lui tău interior. Află cum po­ţi să cre­e­zi sin­gur un de­cor spec­ta­cu­los al pe­re­ţi­lor şi ca­re sunt mi­ci­le tru­curi teh­ni­ce pentru a ob­ţi­ne re­zul­ta­tul do­rit.

FOTO: Iu­lian Ia­cob, iStock, PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.