De­sign ro­mânesc

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Inti­tu­la­tă su­ges­tiv Sen­se Li­mi­ted Edi­ti­on, no­ua co­le­cție Cap­su­la pro­pu­să de bran­dul ro­mânesc Sen­se vi­ne cu ți­nu­te ati­pi­ce, cre­a­te pentru eveni­men­te spe­cia­le. Mo­de­le­le de­se­na­te de de­sig­ne­rul Andre­ea Tin­cu fra­pe­a­ză prin de­sig­nul unic și ma­te­ria­le­le preți­oa­se croi­te im­pe­ca­bil. Intră pe www.fas­hi­o­nSen­se.ro pentru a ale­ge o ți­nu­tă pre­mi­um!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.