Fal­sul din far­fu­rie

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Vi­nuri și su­curi de fruc­te îndoi­te cu apă și pli­ne de chi­mi­ca­le, car­ne in­jec­ta­tă cu sa­ra­mu­ră și co­lo­ra­nți, ulei de măs­li­ne con­tra­fă­cut, mi­e­re fă­cu­tă din za­hăr și si­rop de po­rumb, iar lis­ta de ali­men­te poa­te con­ti­nua. Aces­tea sunt nu­mai câte­va din­tre din­tre ali­men­te­le cel mai des fal­si­fi­ca­te acre ajung în can­ti­tăți mari în ma­ga­zi­ne­le din Eu­ro­pa și din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.