Ra­di­o­gra­fia tris­tă a sis­te­mu­lui cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re De­bra­nșa­rea la ro­mâni

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Ro­mânia mai are 1,2 mi­li­oa­ne de apar­ta­men­te bra­nșa­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re, plus spi­ta­le, alte in­sti­tuții și fir­me, în pes­te 300 de lo­ca­li­tăți, co­nec­ta­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re, de un­de în 1990 erau 2,7 mi­li­oa­ne de apar­ta­men­te bra­nșa­te. Prac­tic, mai mult de ju­mă­ta­te din lo­ca­ta­rii la bloc au re­nu­nțat la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re în fa­voa­rea unei so­luții in­di­vi­dua­le. Iar pro­ce­sul con­ti­nuă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.