Ve­ne­zue­la: cum se vo­te­a­ză când un ou cos­tă 10 do­lari

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Președintele so­cia­list al Ve­ne­zue­lei, Ni­co­las Ma­du­ro, a câști­gat un nou man­dat de șa­se ani la ale­ge­ri­le de pe 20 mai, ale­geri însă ne­re­cun­so­cu­te de ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor ame­ri­ca­ne, de UE și SUA. Re­gi­mul nu a ți­nut cont de ape­lul inter­nați­o­nal pen­tru amâna­rea ale­ge­ri­lor și ga­ran­ta­rea un vot li­ber și co­rect, cu par­ti­ci­pa­rea fo­rțe­lor de opo­ziție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.