Șco­li fă­ră au­to­ri­zație de in­cen­diu

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Incen­di­ul de ieri di­mi­neață de la o școa­lă din sec­to­rul 5 ri­di­că din nou pro­ble­ma șco­li­lor ca­re nu au au­to­ri­zație de se­cu­ri­ta­te la in­cen­dii. În sec­to­rul 5 ni­cio școa­lă nu are o ast­fel de au­to­ri­zație, iar în toa­tă Ca­pi­ta­la doar 44 din 642 de uni­tăți de învăță­mânt fun­cți­o­nea­ză le­gal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.