Dra­me­le bol­na­vi­lor de epi­les­pie

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Tot mai mu­lți bol­na­vi de epi­lep­sie tind să-și as­cun­dă diag­nos­ti­cul. O fac din cau­za fri­cii de a fi mar­gi­na­li­zați ori dis­cri­mi­nați. Spe­cia­liștii spun că nu sunt puți­ne ca­zu­ri­le în ca­re bol­na­vii de epi­lep­sie reușesc greu să se an­ga­je­ze, oda­tă ce diag­nos­ti­cul de­vi­ne cu­nos­cut. În ca­zul co­pi­i­lor epi­lep­tici, aceștia ris­că să nu fie înscriși ori chiar ex­ma­tri­cu­lați din șco­li ori gră­di­nițe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.