Din ma­ha­la în lu­mi­ni­le sce­ne­lor

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

A vi­sat, de mul­te ori, cu ochii des­chiși, la o ca­să cu pe­reții dre­pți. A vi­sat, de mii de ori, să ai­bă pro­pria ca­me­ră, aco­lo un­de să poa­tă să-și ima­gi­ne­ze în voie tot ce­ea ce, de alt­fel, îi era in­ter­zis. Adu­nând ală­turi de ma­ma ei sti­cle goa­le ca să fa­că fo­cul, își ima­gi­na co­re­gra­fii pen­tru tru­pe de dans și fre­do­na cânte­ce nu­mai de ea ști­u­te. Vi­sa la o baie fi­er­bin­te și să se ui­te la de­se­ne ani­ma­te, atunci când în ca­sa mi­că din chir­pici, un­de­va prin car­ti­e­rul Dris­tor, ar avea cu­rent. A tânjit și a tă­cut când la școa­lă au venit cei cu înscri­e­ri­le pen­tru cur­su­ri­le de ac­to­rie. Era ca o pră­ji­tu­ră pe ca­re o avea în fața ochi­lor, dar nu pu­tea s-o mă­nânce. Își do­rea enorm, dar știa că nu are ni­ci­un ban pen­tru așa ce­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.