Ele­na Udrea: „Des­ti­nul meu es­te să con­duc Ro­mânia!“

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

De­cla­rații sur­prin­ză­toa­re fă­cu­te de Ele­na Udrea. Mai exact, ace­as­ta a ofe­rit un in­ter­viu jur­na­liști­lor de la Ga­ze­ta Spor­tu­ri­lor, cu o săp­tă­mână înain­te de pro­nu­nța­rea ver­dic­tu­lui din do­sa­rul „Ga­la Bu­te“. „Des­ti­nul meu es­te să con­duc Ro­mânia!“, de­voa­le­a­ză Udrea ma­rea ei am­biție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.