Pal­ma­re­sul Fes­ti­va­lu­lui Co­me­di­ei Ro­mânești fes­tco

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Spec­ta­co­lul Bre­a­king News du­pă Ul­ti­ma oră de Mi­hail Se­bas­tian, adap­ta­re și re­gie Mir­cea Cor­niște­a­nu, pro­duc­ţie a Te­a­tru­lui de Co­me­die, a câști­gat Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun spec­ta­col, la cea de-a XVI-A edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Co­me­di­ei Ro­mânești fes­tco 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.