Fac­to­rii ca­re cresc ris­cul de can­cer ova­rian

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Anual, pes­te 230 de mii de fe­mei din între­a­ga lu­me sunt diag­nos­ti­ca­te cu can­cer ova­rian, iar din aces­tea, cel puțin o mie sunt ro­mânce. Acest tip de can­cer es­te pe lo­cul 18 în lu­me ca frec­vență și uci­de anual 150 de mii de fe­mei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.