Inau­gu­ra­tă cu fast, închi­să pen­tru că nu are au­to­ri­zație

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Au­to­ri­tăți­le dol­je­ne au chel­tu­it 10 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru con­stru­i­rea unei Cli­nici de Car­di­o­lo­gie la Spi­ta­lul din Crai­o­va, dar ace­as­ta nu es­te încă pre­gă­ti­tă să-și pri­me­as­că pa­ci­e­nții.cli­ni­ca a fost inau­gu­ra­tă cu ma­re fast în ur­mă cu o lu­nă, dar abia săp­tă­mâna tre­cu­tă con­du­ce­rea a de­pus ac­te­le pen­tru au­to­ri­zația sa­ni­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.