So­luția ma­gi­că a PPP scum­pește vi­i­toa­re­le au­tos­tră­zi

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Do­uă din­tre ce­le mai im­por­tan­te aso­ciații ca­re spri­ji­nă și mo­ni­to­ri­ze­a­ză dez­vol­ta­rea in­fras­truc­tu­rii au­toh­to­ne, Con­stru­im Ro­mânia și Pro Infras­truc­tu­ră, su­sțin că pla­nu­ri­le Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă prin ca­re in­te­nți­o­nea­ză să con­stru­ias­că în re­gim Par­te­ne­riat Pu­blic Pri­vat (PPP) trei au­tos­tră­zi nu sunt bu­ne

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.