O de­ci­zie a Gu­ver­nu­lui scoa­te ro­mânii în stra­dă

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

De­ci­zia Gu­ver­nu­lui de a opri pro­ce­du­ra de in­clu­de­re a lo­ca­li­tă­ţii Roșia Mon­ta­na în pa­tri­mo­ni­ul mon­dial pro­voa­că ne­mul­ţu­mi­re în toa­tă ţa­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.