Co­man­dan­tul su­prem Trump e în mâna ina­mi­cu­lui

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

„De­zas­tru ab­so­lut“, „luni, Trump ne-a tră­dat“, scrie San Fran­cis­co Chro­ni­cle du­pă întâlni­rea de la Hel­sin­ki între preșe­di­nții rus și ame­ri­can. „Dați-vă de­mi­sia. Sal­vați-vă su­fle­te­le. Sal­vați onoa­rea sau ce­ea ce a mai ră­mas din ea“, îi înde­am­nă The Was­hin­gton Post pe co­la­bo­ra­to­rii preșe­din­te­lui Trump.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.