Pes­ta închi­de fer­me­le de porci

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Zeci de mii de porci uciși, pa­gu­be de zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro și afa­ceri închi­se. Apro­xi­ma­tiv 440 de fo­ca­re au fost con­fir­ma­te în acest an în Ro­mânia, do­uă din­tre ele fi­ind la fir­me. Tot mai mu­lți fer­mi­eri se plâng de si­tuația cre­a­tă și spun că vor să re­nu­nțe la afa­ceri. „Nu se sal­ve­a­ză ni­mic, se uci­de tot“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.