300 de ma­gis­trați din Ro­mânia au do­sa­re pe­na­le

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

În pre­zent, la Di­rec­ţia Na­ţi­o­na­lă Anti­co­rup­ţie sunt înre­gis­tra­te apro­xi­ma­tiv 300 de do­sa­re în ca­re sunt an­che­ta­ţi ma­gis­tra­ţi. Ci­fra es­te ulu­i­toa­re, căci în con­diți­i­le în ca­re în Ro­mânia ac­ti­ve­a­ză cir­ca 7.000 de ma­gis­trați, re­zul­tă că aproa­pe 5% din­tre aceștia sunt vi­zați în do­sa­re de co­ru­pție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.