Fa­ta­li­ta­tea nă­vă­li­rii ape­lor asu­pra Ro­mâni­ei

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Du­pă cum spu­ne is­to­ria, se­co­le la rând au afec­tat Ro­mânia cu nă­vă­liri în se­rie de po­poa­re mi­gra­toa­re, de oști ru­sești, aus­tri­e­ce, tă­ta­re, tur­cești. Pe lângă aces­te ne­no­ro­ciri, ța­ra noas­tră a mai cu­nos­cut o nă­va­lă la fel de dis­tru­gă­toa­re: nă­vă­li­rea ape­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.