Dăn­ci­lă, o no­uă ga­fă și de Zi­ua Imnu­lui

Cotidianul - - POLITICĂ - Ma­ra Ra­du­ca­nu

Pre­mi­e­rul Viorica Dăn­ci­lă a tran­smis în me­sa­jul de Zi­ua Imnu­lui Na­ţi­o­nal că im­nul „i-a mo­bi­li­zat pe cei ca­re, la 1 de­cem­brie 1918, s-au adu­nat pe Câmpia Li­ber­tă­ţii de la Alba-iu­lia”.

De fapt, es­te o no­uă ga­fă a pre­mi­e­ru­lui , căci eveni­men­tul a avut loc pe Câmpul lui Ho­rea din Alba Iu­lia, în timp ce Câmpia Li­ber­tă­ţii se află la Blaj, fi­ind le­ga­tă de mo­men­tul 1848, când s-a stri­gat „Noi vrem să ne unim cu ţa­ra”. Me­sa­jul pre­mi­e­ru­lui a fost mo­di­fi­cat, fi­ind scoa­să re­fe­ri­rea la Câmpia Li­ber­tă­ţii, însă du­pa ace­ea a fost șters.

În me­sa­jul său tran­smis cu pri­le­jul Zi­lei Imnu­lui Na­ţi­o­nal, Dăn­ci­lă a spus: „Mar­căm astă­zi Zi­ua Imnu­lui Na­ţi­o­nal al Ro­mâni­ei, săr­bă­toa­re cu o încăr­că­tu­ră apar­te în Anul Cen­te­nar al Ma­rii Uniri. „Dește­ap­tă-te, ro­mâne!” le-a in­su­flat cu­raj ro­mâni­lor în mul­te mo­men­te ale is­to­ri­ei mo­der­ne. I-a mo­bi­li­zat si pe cei ca­re la 1 de­cem­brie 1918 s-au adu­nat pe Câmpia Li­ber­tă­ţii de la Alba-iu­lia, acor­du­ri­le sa­le ex­pri­mând atunci bu­cu­ria voin­ţei împli­ni­te a ro­mâni­lor de uni­ta­te”, po­tri­vit news.ro.

Me­sa­jul pre­mi­e­ru­lui a fost apoi mo­di­fi­cat, fi­ind scoa­să ori­ce re­fe­ri­rea la Câmpșia li­ber­tă­ţii și fi­ind men­ţi­nu­tă doar for­mu­la „I-a mo­bi­li­zat si pe cei ca­re la 1 de­cem­brie 1918 s-au adu­nat la Alba Iu­lia, acor­du­ri­le sa­le ex­pri­mând atunci bu­cu­ria voin­ţei împli­ni­te a ro­mâni­lor de uni­ta­te”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.