Fi­ul lui Mi­cha­el Schumacher, pri­ma vic­to­rie în For­mu­la 3

Cotidianul - - SPECIAL -

Pi­lo­tul ger­man Mick Schumacher, fi­ul sep­tu­plu­lui cam­pi­on mon­dial de For­mu­la 1 Mi­cha­el Schumacher, a ob­ţi­nut sâmbă­tă pri­ma sa vic­to­rie în For­mu­la 3, pe cir­cu­i­tul de la Spa-fran­cor­cham­ps (Bel­gia). De men­ţi­o­nat că, Mi­cha­el Schumacher a înre­gis­trat pri­mul său suc­ces într-o cur­să de For­mu­la 1 pe ace­lași cir­cu­it bel­gian, în da­ta de 30 au­gust 1992, la un an du­pă ce își fă­cu­se de­bu­tul în Ma­re­le Circ tot la Spa-fran­cor­scham­ps, sub cu­lo­ri­le echi­pei Jor­dan. „Es­te un sen­ti­ment fan­tas­tic să câștig aici”, a de­cla­rat Mick Schumacher, în vârstă de 19 ani.

Vic­ti­ma unui grav trau­ma­tism cra­nian în de­cem­brie 2013, în timp ce se afla la schi, în Alpii fran­ce­zi, Mi­cha­el Schumacher (49 ani) nu a mai reușit să re­vi­nă la via­ţa nor­ma­lă în ul­ti­mii cinci ani, aflându-se sub su­pra­ve­ghe­re per­ma­nen­tă la do­mi­ci­li­ul său din Gland (Elve­ţia). (R.C.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.