Bol­na­vii de he­pa­ti­tă, fă­ră tra­ta­ment

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Tra­ta­men­tul fă­ră in­ter­fe­ron, ca­re vin­de­că ma­rea ma­jo­ri­ta­te a bol­na­vi­lor de he­pa­ti­tă, nu mai es­te de­con­tat în Ro­mânia. S-a ajuns în ace­as­tă si­tuație pen­tru că ve­chi­ul con­tract a ex­pi­rat, iar ne­go­ci­e­ri­le pen­tru cel nou încă nu s-au fi­na­li­zat. În acest caz, mu­lți bol­na­vi cau­tă acum so­luții în străi­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.