Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia poa­te fi vi­zi­ta­tă din nou

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia s-a re­des­chis pen­tru vi­zi­ta­tori. În sit se poa­te ajun­ge, însă, du­pă aproa­pe cinci ki­lo­me­tri de mers pe jos, din cau­ză că o por­ţi­u­ne din DJ ca­re fa­ce le­gă­tu­ra între Orăștie – Cos­tești – Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia, afec­tat de alu­ne­că­ri­le de te­ren, a ră­mas încă închis tra­fi­cu­lui au­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.