Bla­ga și ai lui, spai­ma bu­ge­ta­ru­lui

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Du­pă vo­u­che­re­le de va­can­ţă, Gu­ver­nul PSD pre­gă­tește, tot pen­tru bu­ge­tari, ti­che­te­le cul­tu­ra­le. Va­loa­rea ti­che­te­lor nu va fi mai ma­re de 150 lei pe lu­nă sau de 300 lei în ca­zul eveni­men­te­lor oca­zi­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.