Pro­test la Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Câți­va an­ga­jați ai Spi­ta­lu­lui Uni­ver­si­tar Bu­cu­rești au pro­tes­tat în fa­ţa in­sti­tu­ţi­ei de­oa­re­ce sunt ne­voi­ţi să ale­a­gă între vo­u­che­re­le de va­can­ţă și spo­ru­ri­lor ma­xi­me. Con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui spu­ne că nu sunt bani pen­tru am­be­le pri­vi­le­gii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.