Ce su­sți­ne sfo­ra­rul sfo­ra­ri­lor?

Cotidianul - - TOT FELUL -

Ce-i ne­ne­go­cia­bil la omul ca­re strângea ba­nii în PDL? „Îl su­sți­nem pe Io­han­nis pen­tru un nou man­dat, ne­ne­go­cia­bil. Adver­sa­rul es­te PSD, ne­ne­go­cia­bil. Sun­tem par­ti­dul oa­me­ni­lor ca­re își câști­gă cin­stit trai­ul, al me­di­u­lui de afa­ceri co­rect. Ne­ne­go­cia­bil.“(Va­si­le Bla­ga)

Să mori de râs, dar și de re­vol­tă. Hoții hoți­lor din PDL, du­pă 10 ani de co­ru­pție sub um­bre­la lui Traian Bă­ses­cu, du­pă ce s-au as­cuns în PNL, vin și se um­flă în pe­ne cu cin­stea lor. DNA-UL s-a fă­cut că nu-i ve­de și că n-are de ce să-i pi­păie pe Va­si­le Bla­ga, Adri­e­an Vi­de­a­nu, Anca Boa­giu, Ele­na Udrea, Ghe­or­ghe Ște­fan ș.a.m.d. Și acum vor di­rect în Rai sau mă­car la noi­le fon­duri ale unei gu­ver­nări con­du­se tot de Klaus Io­han­nis. Urmând ca la Gu­vern să ajun­gă unul din­tre ei. Ci­ne li­ci­te­a­ză mai mult pen­tru cin­ste?!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.