So­luții pen­tru spri­ji­ni­rea co­pi­i­lor cu au­tism

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Unul din 68 de co­pii din lu­me es­te diag­nos­ti­cat cu tul­bu­ra­re de spec­tru au­tist. Deși nu exis­tă încă da­te sta­tis­ti­ce re­le­van­te le ni­vel nați­o­nal, stu­di­i­le efec­tua­te ara­tă că Ro­mânia se înca­dre­a­ză în ace­as­tă sta­tis­ti­că îngri­jo­ră­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.