Fi­rea ba­gă spai­ma în ta­xi­me­triști

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei Ga­bri­e­la Fi­rea pro­mi­te lua­rea unor „mă­suri dras­ti­ce” pen­tru ta­xi­me­triști, împreu­nă cu Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, spu­nând că ta­xi­me­tre­le vor fi înși­ru­i­te la Ga­ra de Nord, la ae­ro­port și în zo­na Cen­tru­lui Ve­chi, iar oa­me­nii le vor lua în ba­za unui bon, în or­di­nea în ca­re sunt așe­za­te mași­ni­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.