Co­ne­xi­u­ni­le ro­mânce­lor din scan­da­lul Gi­u­liani

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Scri­soa­rea tri­mi­să de fos­tul pri­mar al New York-ului pro­du­ce în con­ti­nua­re eco­uri. Iar așa-zi­sa dez­vă­lu­i­re de mi­er­curi, cum că Ru­dolf Gi­u­liani ar fi fost plă­tit pen­tru a-și pu­ne sem­nă­tu­ra pe acel do­cu­ment, fa­ce, de ase­me­nea, va­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.