Tudnivalók betegszabadság esetén

Ki fizeti a betegszabadság idejére járó illetményt?

Csíki Hírlap - - AKTUÁLIS - BÁLINT MÁRIA TANÁCSADÓ

Hallani olyan esetekről, amikor a munkaadó nem „engedi” betegszabadságra az alkalmazottat, elbocsátással fenyegeti, avagy azt mondja, hogy nem fizeti ki azokat a napokat.

Ha abból a tényből indulunk ki, hogy senki nem önszántából, jószántából lesz beteg, teljesen érthetetlen a munkaadók ilyenforma hozzáállása ehhez a témához. Természetesen azt is tudjuk, hogy a munkafolyamat nem állhat meg amiatt, hogy valaki megbetegedett, de van lehetőség a munkaerő pótlására, időszakos helyettesítésére. Most pedig nézzük, hogy kit terhel a betegszabadság idejére járó juttatás kifizetése.

Kit terhel a kifizetés?

Magát a kifizetést mindenképpen a munkaadó eszközöli, az első 5 napot a munkaadó fizeti, míg az 5. nap után az egészségbiztosító pénztár, mindaddig, amíg az ideiglenes munkaképtelenség állapota fennáll, vagy esetleg betegnyugdíjazás történik. A betegszabadság ideje legtöbb 183 nap lehet egy naptári évben, a 91-dik naptól a szakorvos tud hosszabbítást adni, addig a háziorvos állítja ki a beteglapot. Bizonyos esetekben a 183 nap letelte után is, a társadalombiztosítási szakorvos javaslatára meg lehet hosszabbítani az ideiglenes munkaképtelenségi időszakot. Amennyiben ennek az időszaknak a letelte után sem gyógyult fel a beteg, úgy már a betegnyugdíjazás a következő lehetőség.

Biztosított minőség kell

Ahhoz, hogy valaki betegszabadságra járó illetményben részesülhessen, biztosított minőséggel kell rendelkeznie, ennek minimális időtartama általában 6 hónap az előző 12 hónapban, jelenleg, a 2018/8. sz. sürgősségi kormányhatározat értelmében 2018. július 1-ig egy hónap biztosított minőség elegendő a betegszabadság igénybevételéhez. A betegszabadság idejére járó juttatás számítási alapja az előző 6 hónap bruttó átlagjövedelme, maximálisan 12 minimálbérig. A juttatás százalékarányos meghatározása a betegségtől, annak besorolási kategóriájától függ.

Ahhoz, hogy a munkaadó ki tudja fizetni a betegszabadságra járó juttatást, az orvos által kiállított bizonylatot a munkaadónál le kell adni. Azért, hogy utólag ne legyenek félreértések, ajánlott lehetőség szerint legalább szóban közölni a munkaadóval, hogy betegség jött közbe, hiszen a munkaadó napi szinten kell nyilvántartsa az alkalmazottak jelenlétét.

A pihenőszabadság róvására?

A betegszabadság ideje nem csökkenti a pihenőszabadság idejét, holott ilyen esetekről is hallani, amikor a munkaadó így próbálja orvosolni a helyzetet, hogy levonja annak időtartamából.

A munkatörvénykönyv előí rásai értel mében a betegsz abadság i deje a l a t t a munka szerződés fel függesztésre kerül, így minden azzal kapcsolatos tevékenység is, kivételt képeznek azok az esetek, amikor a munkaszerződés jogszerűen szűnik meg. Tehát ez idő alatt nem lehet módosítani a munkaszerződést, avagy felbontani, sőt a felmondási időt is felfüggeszti. Így tehát, ha valaki épp a felmondási időben betegszik meg, a betegszabadság lejárta után a fennmaradó felmondási idő folytatódik, le kell dolgozni azt.

Amennyiben a munkaadó vagy valamely, a kifizetésre hivatott intézmény nem tesz eleget a kifizetési kötelezettségének, az kihágásnak minősül és 2 500 lejtől 5 000 lejig terjedő bírsággal sújtható. A kihágások megállapítása az Országos Egészségbiztosító Pénztár ellenőrző szervének és a megyei biztósítási pénztáraknak a feladata.

FOTÓ: GECSE NOÉMI

Betegszabadság miatt zárva. A betegszabadság ideje nem csökkenti a pihenőszabadság idejét

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.