Mit jelent a bozgor?

Csíki Hírlap - - FÓRUM -

Egy kedves ismerősöm azt kérdezte, láttam-e a Bozgor feliratot a garázs oldalán, hogy csúfolódnak a magyarokkal valakik? Íme, a bozgor szó jelentése volt román politikai tisztem, Vavoră Nicolae kapitány magyarázata szerint. 1955–57-ig Krajovában a lovas, később motorizált nehéztüzéreknél szolgáltam a hazát, mint egyszerű baka. Minden nap 2 órás politikai leckével szórakoztattak, tanítottak, magyarázták, amit meg kellett tanulni, persze románul. A kapitányunk leadta az anyagot, majd visszakérdezte a bakáktól. A román kollégáktól, ugyanis mi rengetegen voltunk magyarok, de abban az időben senki nem tudott románul a székelyföldiek közül. Egyszer az egyik román katona kolléga felhá-

Nagy Béla nyugdíjas

borodva megkérdezte a kapitány elvtársat, hogy miért nem kérdezi a bozgoroktól is a leckét? A kapitány erre azt kérdezte: te tudod, mit jelent a bozgor szó? Válasz az volt, hát a magyarokra azt mondják egyesek, hogy bozgorok. Nos, a kapitány azt mondta: elmagyarázza, hogy tudja mindenki. Jelzem, a magyaroktól is megkérdezte, de senki nem tudta. Így válaszolt a felkészült tiszt: Az első világháború alkalmával az Antant döntése után Erdélybe betörtünk, hogy szabadítsuk meg honfitársainkat, visszatérítettek-futtattak. Katonáink zömének a lábán csak bocskor volt, és azokban botladozva poroztunk vissza, haza. Ezt a rohanást a magyar civil lakók nézték, és mondták, ne, hogy futnak a bocskorosok. Tehát, mondta a tiszt, aki próbálta utánozni a magyar embereket, azok úgy tudták mondani, hogy bozgorok. A szenzációs hír közlése után többet nem lehetett hallani a bozgor szót a románok szájából ezredünknél, viszont mi, magyarok, bozgoroztuk elég sokáig a támadó katona kollégánkat. Annyit elmondhatok, hogy tisztjeink rendesek voltak. Soha nem lehetett hallani soviniszta megjegyzést részükről. Igaz az is, hogy az ezred minden gazdasági részlegén műhelyekben, lőszerraktárban, bizalmas poszton szinte csak magyarok voltunk. A mi ezredünkben lévő kb 120-150 magyar baka tiltakozására vonták ki Krajova minden kaszárnyájában a puliszkát, reggel és délben felét pótolva tepsiben sütött kenyérrel.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.