Búcsúünnep Barátoson és Komjátban

Csíki Hírlap - - AKTUÁLIS -

Kármelhegyi Boldogasszony – más néven Skapulárés Boldogasszony – napját július 16án ünnepli a katolikus egyház, amely a kármelita rend kiváltságos Mária-ünnepe. Két, a Keleti-Kárpátokban fekvő faluban tartanak ezen a hétvégén búcsúünnepet.

Barátoson július 14-én, szombaton délelőtt 11 órától ünneplik a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt kápolna búcsúját. A szentmise szónoka Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkész lesz. A hagyományoknak megfelelően a búcsú előtti pénteken – július 13- án – szentelik meg a Tarkő-hegységben levő Barátostelep házait. A többségében csángómagyar emberek lakta kis hegyi települést közigazgatásilag Neamţ megyéhez csatolták, egyházi szempontból viszont a Gyulafehérvári Egyházmegye gyimesbükki római katol i kus plébániájának filiája.

A Gyimesfelsőlokhoz tartozó komjáti templomnak szintén Kármelhegyi Boldogasszony a védőszentje, ott az ünnepnapon, hétfőn délelőtt 11 órától kezdődik a búcsús szentmise, amelynek szónoka a csíkdelnei plébános, Csintalan László lesz.

A kármelita rendről

A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármel-hegyről, ahol Illés próféta élt, és védelmezte a hit tisztaságát (1Kir 17– 19). Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. A próféta után sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben (1Kir 18,44), mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. Így jött létre a kármelita rend. Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376/78-tól ülik a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására V.

KORÁBBI FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT

Barátosi életkép. Búcsúra készülnek a hegyi településen

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.