Visszhang

Erdélyi Napló - - KULTÚRTÉR - SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ

Néhány hónapja járt ott először. Nyomban megszerette a kis völgyet. Utána rendszeresen ott töltötte szabadnapjait, amelyek különleges munkaprogramja miatt a keddi napra estek. Bár már az első napon felfedezte a barlangot, az nem keltett benne érdeklődést. Beérte a patak csobogásával, a csenddel, a természet passzív élvezetével. Néhány hét múlva aztán mégis a barlangszáj felé vitte a kíváncsiság. Magányos ember lévén rászokott a magában való beszélgetésre, itt kint már arra is rávetemedett, hogy néhány mondatot, ha csendben is, de kimondjon.

A barlang szájánál tartott, amikor valami jelentéktelen mulasztás fölött támadt hirtelen haragjában hangosan kifakadt: marha vagy, Lázár! Alig tett néhány lépést, meglepetten hallotta vissza: marha vagy, Lázár!

Kétségtelen – visszhang volt. És mivel hétvégi turistákkal, akik rendszeresen látogatták a kis völgyet, nem találkozott, más nem is tudhatott róla. Váratlanul érte hát a felfedezés, amelyet kis ideig sajátjának érzett. Ezután mindig felkapaszkodott a barlang torkolatához, szembe ült vele, és gondolataiba mélyedve meg-megszólalt. Ilyeneket mondott: Elrontottad az életed!; Miért lapulsz, Lázár?!; Gyáva vagy, a tegnap sem merted megszólítani!; Ez így nem mehet tovább! És a visszhang sosem késett. Lassan jobbik énjének tekintette, és ha nem is esett jól ily lesújtó véleményeket hallania „más szájából”, ezért idővel megbarátkozott a korholó hanggal. Egy napon, miután az a bizonyos „ez így nem mehet tovább” elhangzott (és visszhangzott), nyugodtan előszedte szendvicseit, és jóízűen falatozni kezdett. Már indulófélben volt, amikor erős szomjúság vett erőt rajta. A völgy bejáratánál álló menedékházban sört látott a barlang felé menet. Megkívánta. Szájában érezni vélte a kellemes kesernyés ízt, bajszán meg a sűrű habot, ezért a barlang szája felé fordulva jókedvűen elrikkantotta magát: iszunk egy sört?! A visszhang ezúttal sem késett: ki fizeti?!

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.