3 ti­neri de­sig­neri

Femeia - - NOUTĂțI -

Per­woll, de­ter­gent li­chid spe­cial pen­tru îngri­ji­rea țe­să­tu­ri­lor și a cu­lo­ri­lor, es­te par­te­ne­rul Ga­lei Uni­ver­si­tății de Ar­tă și De­sign din Cluj-Na­po­ca încă din 2010. Pau­la Cli­tan, Ale­xan­dru Pop și Ve­ro­ni­ca To­moș sunt noi­le ve­de­te ale de­sig­nu­lui ves­ti­men­tar, ca­re au fost pre­miați la Ga­la de anul aces­ta de că­tre Per­woll și Syoss.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.