Anul aces­ta, o pa­tă mi­că, pre­cum un pis­trui, a înce­put să cre­as­că. E pe obraz, aproa­pe de nas. E po­si­bil să fie ce­va ba­nal, fă­ră pro­ble­me sau e nea­pă­rat ma­lign?

Femeia - - STARE DE BINE -

Pa­ta poa­te re­pre­zen­ta o le­zi­u­ne com­plet ino­fen­si­vă de­nu­mi­tă len­ti­go so­lar sau o alu­niță be­nig­nă. Es­te im­por­tant to­tuși ca me­di­cul der­ma­to­log să o exa­mi­ne­ze, pen­tru a exclu­de le­zi­uni pre­can­ce­roa­se - nev dis­pla­zic, for­me de can­cer in­ci­pi­en­te ­ len­ti­go ma­lign sau can­cer de pi­e­le ­ me­la­nom.

O pa­tă pe obraz poa­te fi ino­fen­si­vă sau ex­trem de gra­vă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.