Sa­la­tă cu ovăz și do­vle­ac

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

200 g pul­pă de do­vle­ac 200 g ovăz 200 g broc­co­li 2 lin­guri cu oțet bal­sa­mic 1-2 lin­gu­rițe cu muștar 1 cățel de us­tu­roi 1 ce­a­pă roșie 50 g roșii us­ca­te 1 cren­guță de bu­su­i­oc 2 lin­guri cu se­mi­nțe de do­vle­ac 80 g măs­li­ne ne­gre fă­ră sâmburi ulei de măs­li­ne, sa­re, pi­per

Taie pul­pa de do­vle­ac în fâșii su­bțiri, pu­ne-le într-o ta­vă, stro­pește-le cu puțin ulei, să­re­a­ză și dă la cup­tor, la 180 de gra­de, până de­vin au­rii. Se­pa­rat, pu­ne ovă­zul spă­lat sub jet de apă re­ce la fi­ert într-un vas, cu puți­nă sa­re. Fi­er­be-l al den­te (nu înmu­ia boa­be­le prea ta­re). Scur­ge-l într-o si­tă. Opă­rește bu­chețe­le­le de broc­co­li în apă cu sa­re 1-2 mi­nu­te (să ră­mână al den­te) și scur­ge-le. Într-un bor­can mic, pu­ne trei lin­guri de apă, oțe­tul, mușta­rul și us­tu­roi­ul zdro­bit. Ase­zo­nea­ză cu sa­re și pi­per, închi­de bor­ca­nul și agi­tă-l. Pu­ne ovă­zul într-un cas­tron, cu roși­i­le us­ca­te fe­lia­te, bu­chețe­le­le de broc­co­li, ce­a­pa roșie ju­li­en, do­vle­a­cul, se­mi­nțe­le, frun­ze­le de bu­su­i­oc to­ca­te, măs­li­ne­le, so­sul din bor­că­nel. Ames­te­că și ser­vește sa­la­ta ime­diat sau pu­ne-o într-un bor­can încă­pă­tor pen­tru prânzul de la ser­vi­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.