No­u­tăți din fru­mu­sețe

Femeia - - SUMAR -

L’Oréal adu­ce un brand de pro­du­se der­ma­to­cos­me­ti­ce: Ce­raVe. Fon­dat în 2005 împreu­nă cu me­dici der­ma­to­lo­gi, aces­ta ofe­ră pro­du­se de cu­răța­re, hi­dra­ta­re și pro­te­cție so­la­ră atât pen­tru față, cât și pen­tru corp. Ce­raVe a fost de­cla­rat bran­dul de hi­dra­ta­re nu­mă­rul unu în SUA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.