Sa­la­te cu ce­re­a­le, ra­pi­de și foar­te să­nă­toa­se

Obișnu­im să con­su­măm ce­re­a­le la mi­cul de­jun, ală­turi de o po­rție de iaurt cu mi­e­re sau lap­te. Ale­ge să con­su­mi hrișca, mei­ul sau bul­gu­rul și alt­fel. Îți pro­pu­nem câte­va rețe­te sim­ple, dar gus­toa­se și, mai ales, po­tri­vi­te la prânzul de la bi­rou sau pen­tru

Femeia - - SUMAR -

Ar­dei um­pluți cu mei 240 g mei 4 ar­dei grași 6 lin­guri cu ulei 1 ce­a­pă 500 ml su­pă 250 g brânză fe­ta 4 fi­re de ce­a­pă ver­de ore­ga­no, bu­su­i­oc ver­de sa­re, pi­per

Clă­tește mei­ul sub apă fi­er­bin­te și la­să-l la scurs. Încin­ge do­uă lin­guri cu ulei și că­lește împreu­nă ce­a­pa to­ca­tă cu mei­ul, apoi toar­nă su­pa și la­să la scă­zut. Într-un cas­tron, pu­ne fe­ta sfă­râma­tă, ce­a­pa ver­de tăia­tă, frun­ze de ore­ga­no și bu­su­i­oc, du­pă gust, sa­re și pi­per, mei­ul. Omo­ge­ni­ze­a­ză. Um­ple ar­deii cu ames­te­cul de mei. Așa­ză-i într-o ta­vă po­tri­vi­tă, stro­pește-i cu ulei­ul ră­mas și dă-i la cup­tor 25-30 de mi­nu­te. Ser­vește ar­deii cu pâi­ne de maia și o sa­la­tă proas­pă­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.